ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್

ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ-ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಂಘರ್ಷ
– ಬ್ರಿಗೆಡ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *