ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಹಾವು

ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಕಾಲ ಭಯಬೀತರಾಗಿದ್ರು. ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧಿಢೀರನೇ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಮೇಶ್ ಬಂದು, ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ನಿರಾಳಗೊಂಡ್ರು.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *