ಜಲಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯೇ ಜೀವನಾಡಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ, ಜನರ ದಾಹ ತೀರಿಸ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗ್ಯಾಕೋ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಜಲಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *