ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ…

ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್​​ ಹೇಳಿಕೆ
ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *