ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ…

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡಲಿರುವ ನಾಯಕರು

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *