ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳ ನಿಲುವು…

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ವೀರಶೈವ ಬೇರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಲಿಂಗಾಯಿತ ಒಂದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಂದು ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಜೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *