ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಸ್ತು

ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಸ್ತು. ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾ. ಖಾನ್ವಿಲ್ಕರ್​.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *