ಮಠಕ್ಕೆ ಮೇವು ಕಾಣಿಕೆ

ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ರೈತರು ೨೫ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇವು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಮೇವು ನೀಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಮಠ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರೈತರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಮೇವು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *