ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್

ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೆ ಹೊಸ AudiQ7 ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *