ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ….

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಮೈಸೂರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ರಾಯಭಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *