2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ 1,86,561 ಕೋಟಿ ರೂ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಲಾಖಾವಾರು ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ
ಕೃಷಿಗಾಗಿ 5,080 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,091 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,245 ಕೋಟಿ ರೂ.
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 421 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ 337 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,663 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ 15,929 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,099 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,732 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 18,266 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 4,401 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 5,118 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,004 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 4,926 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 6,363 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 3,154 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,200 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 4,708 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ 469 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,332 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 424 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 285 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ 3,636 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 14,061 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,828 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 18,127 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 5,900 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ 14,094 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 8,559 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 790 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,250 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಮಾಹಿತಿ, ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ 299 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇ – ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ 189 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 572 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ 283 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ 4,938 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,354 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ 731 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 256 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂ.

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ 1,86,561 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *